Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling

31. oktober 2016 | Nyheder

Hej alle.

Hermed dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d. 19/11.

 

Ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 19 november 2016 kl 12:00

Dagsorden

 • Valg af referent
 • Valg af dirigent
 • Valg af fomandspost og næstformand
 • Valg af kommunikationsansvarlig
 • Valg af projektansvarlig
 • Valg af kasserer
 • valg af revisorsuppleant
 • Vedtægtændringer:

§4 Medlemskontingentet fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen. Man kan både være gratis og betalende medlem.

Forslag til ændring:

§4

Man kan kun opnå medlemskab af foreningen som betalende medlem. Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.  Det foreslåes at medlemskontingentet fortsætter i 2017 med kr 300,00 pr år.

§7

Forslag til ændring;

Der henvises her til en stk 13 og en stk 14. Såfremt der menes §13 kan den forblive men da der ikke forefindes en § 14 bør den slettes.

§9

Bestyrelsen består af 7 – 12 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Alle i bestyrelsen er veganere. Fire bestyrelsesmedlemmer skal være fra daglig ledelse/styregruppe. Formand, sekretær, projektansvarlig og et bestyrelsmedlem vælges på lige år. Næstformand, kommunikationansvarlig, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Hvis bestyrelsen består af et lige antal, afgør formanden med sin stemme en evt. stemmelighed.

Foreningen tegnes i den daglige drift af styregruppen : formand, næstformand, kommunikationsansvarlig, projektansvarlig og kasserer.

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand og kasserer

Foreningens årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Forslag til ændring:

§9

Bestyrelsen består af 5 – 12 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Alle i bestyrelsen er veganere. Fire bestyrelsesmedlemmer skal være fra daglig ledelse/styregruppe. Formand, sekretær, projektansvarlig og et bestyrelsmedlem vælges på lige år. Næstformand, kommunikationansvarlig, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.

Hvis bestyrelsen består af et lige antal, afgør formanden med sin stemme en evt. stemmelighed.

Foreningen tegnes i den daglige drift af styregruppen : formand, næstformand, kommunikationsansvarlig, projektansvarlig og kasserer.

Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningen af både formand og kasserer

Foreningens årsregnskab underskrives af den samlede bestyrelse som er til stede ved den ordinære generalforsamling.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§10

Stavefejl rettes

§13

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Evt formue/midler skal ved opløsningen anvendes til Brook Farm Animal Sanctuary i England.

Forslag til ændring:

§13

Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette for øje med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Eventuel formue/midler skal ved opløsningen følge dyrene fra Dyrenes Frie Farm.

 

 • Årsregnskab til underskrivelse
 • I hvilken form skal gården opkøbes og drives: Som Fond. Som andelsselskab. Andet?
 • Evt.
Indkøbskurv
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle