feb 11

Betty Blue og Flappy

Flappy og Betty Blue er de sidste to overlevende af Gryntes kuld. Grynte kom hertil i 2004 som udslidt so – 4 år gammel og endnu ikke udvokset, var hun blevet afskrevet. Derfor fik hun lov til at komme her. Den sidste inseminering var dog lykkedes. Hun fødte et kuld smågrise. Da hun i 2016, 15 år gammel, måtte aflives, overtog Flappy hendes plads som leder af flokken. Hun vogter sit territorium på bedste vis og forsvarer sin søster mod mulige farer. Med ophøjet ro overvåger hun alt, medens Betty Blue er mere forsigtig og hellere holder sig i skjul frem for at indgå i nogen kontroverser. Dog står hun frem, hvis Flappy har brug for hjælp.
Se tidligere beboere for historien om Grynte.

Permanent link til denne artikel: http://dyrenesfriefarm.dk/2018/02/11/betty-blue-flappy/

Skriv et svar

Your email address will not be published.